Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp sinh năm 1928, quê xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thuở thiếu thời ông học Trường Bưởi, một ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội, nơi mà rất nhiều chính khách, tướng lĩnh, các nhà khoa học, nhà văn hóa lớn của đất nước đã từng học tại đây. Những năm đèn sách Đặng Vũ Hiệp nổi tiếng là thư sinh, giỏi giang và rất hóm hỉnh, khi đất nước lâm nguy, ông đã gác bút nghiên lên đường đánh giặc, cứu nước.